o mnie aukcje

 

BeHaPe - Emilia Barańska

ul. Przedwiośnie 3/21

95-060 Brzeziny

O 665-866-825

O 607-885-574

$ behape@g.pl

Nadzór i doradztwo w zakresie Ochrony Przeciwpożarowej

 

W ramach tej usługi wykonujemy dla Państwa:

 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla budynków zgodnie z §6 Rozporządzenia        MSWiA o ochronie przeciwpożarowej budynków ( Dz.U. 80 poz. 563 z 2006r.)

 • przegląd p.poż. wraz ze sporządzaniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 • opracowywanie zarządzeń wewnętrznych oraz instrukcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej

 • przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących ryzyka pożarowego oraz technologicznego w zakładach pracy

 • doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej, zagrożenia wybuchem, uwzględnieniem zabezpieczeń

 • przeciwpożarowych

 • wyposażenie nadzorowanych obiektów w:
  * instrukcje przeciwpożarowe
  * wykazy telefonów alarmowych
  * znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji
  * znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony p.poż
  * pożarnicze tablice informacyjne
  * podręczny sprzęt gaśniczy

 • prowadzenie próbnych ewakuacji

 

stat4u