o mnie aukcje

 

BeHaPe - Emilia Barańska

ul. Przedwiośnie 3/21

95-060 Brzeziny

O 607-885-574

$ behape@g.pl

Zgodnie z Art. 2373. § 2. (179) Kodeksu Pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

 

 Proponujemy przeprowadzenie następujących szkoleń:

 

 • Szkolenie bhp wstępne - przeznaczone dla wszystkich osób rozpoczynających prace, przeprowadzane jest w formie instruktażu i obejmuje:

 • - szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej "instruktażem ogólnym"

 • - szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej "instruktażem stanowiskowym"

        Szkolenie bhp okresowe - szkolenie to odbywają:

 • - osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami,

    w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści

  - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych

  - pracownicy administracyjno-biurowi i inni nie wymienieni, których charakter   

  pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub

  niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

   

  Szkolenie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników - przeznaczone dla pracowników wyznaczonych do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

   

     MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ W FORMIE SAMOKSZTAŁCENIA !!!

            

 

stat4u