o mnie aukcje

 

BeHaPe - Emilia Barańska

ul. Przedwiośnie 3/21

95-060 Brzeziny

O 665-866-825

O 607-885-574

$ behape@g.pl

Nasza firma prowadzi pełen zakres usług w zakresie bezpieczeństwa pracy w tym:

 • prowadzenie przeglądów w zakresie BHP i PPOŻ  pomieszczeń, stanowisk pracy wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu likwidacji stwierdzonych braków i zagrożeń

 • opracowanie treści przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia warunków pracy w zakresie BHP

 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy  (indywidualnych, ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych), wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadków do i z pracy

 • szkolenia wstępne i okresowe BHP dla pracowników oraz osób kierujących pracownikami

  szkolenia BHP dla pracodawców i pracodawców pełniących w zakładzie pracy funkcję bhp

  szkolenia p.poż dla pracowników

 • sporządzanie rocznej analizy i stanu bhp w zakładzie pracy

  prowadzenie rejestru czynników szkodliwych, rakotwórczych, biologicznych oraz kart pomiarowych

 • reprezentowanie "Zleceniodawcy" przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

 • sporządzanie oceny ryzyka zawodowego uwzględniając środki prewencyjne, ograniczające poziom ryzyka

stat4u